Policy

Företagets verksamhetssystem är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 av Intertek certification AB

Bolagets samtliga processer inklusive kvalitet och miljösystem
styrs och kontrolleras i enlighet med företagets verksamhetssystem, där affärsidén, strategin och policy fungerar som ledord. Företagets övergripande miljömål är att minimera verksamhetens miljöpåverkan och minska sannolikheten för olyckor.

Då företagets strävan är att minska vår miljöpåverkan återvinner vi majoriteten av vårt avfall med hjälp av STENA Recycling och är även anslutna till REPA.

Ytterligare ett strategiskt steg i vår strävan att arbeta så miljöeffektivt som möjligt har varit att uteslutande välja att bara använda el från vindkraft. Som ytbehandlingsföretag är vi storförbrukare av energi, att välja miljövänlig el är ett stort steg i rätt riktning.

Företagets verksamhetssystem är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 av Intertek certification AB. Certifikat ISO 9001
Certifkat ISO 14001

ISO14001   ISO9001