Elmia Subcontractor 14-17 november 2017

Elmia Subcontractor 14-17 november 2017

Billedresultat for elmia subcontractor 2017

Vi har tidigare annonserat i Ytforum att vi inte kommer att närvara på Elmia Subcontractor i år.

Efter många kunders önskemål har vi nu ändrat oss och kommer att ha en monter i alla fall. Besök oss i C01:18!